ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista 25.5.2018
 
1. REKISTERINPITÄJÄ
 
Express-Kuva Oy
 
Postiosoite:
PL 6
6301 Kurikka

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
 
Kaj Kusnetsov
Express-Kuva Oy
Puh. 0400-249790
kaj@expresskuva.fi
 
3. REKISTERIN NIMI
Express-Kuva Oy asiakasrekisteri
 
4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, oikeutetun edun ja asiakassuhteen perusteella.
 
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 
Kuvatilausten ja kuvien toimittaminen.
Ylläpidetään Express-Kuva Oy:n asiakastietoja asiakassuhteiden hoitoa varten.
Sähköinen asiakasviestintä suostumuksen mukaan.
Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
 
6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
 
nimitiedot
yhteystiedot
osoitetiedot
puhelinnumero
sähköpostiosoite
tuote- ja tilaustiedot
maksutiedot
otetut valokuvat
 
7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 
Asiakkaalta itseltään kuvauksen yhteydessä täytettävällä lomakkeella, suoraan järjestelmään, puhelimitse tai sähköpostitse asiakaspalvelun kautta. Lomakkeilla annettavat tiedot syötetään järjestelmään, ja lomakkeet hävitetään asianmukaisella tavalla.
 
8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista kaikkien Express-Kuvan sitoumusten täyttämiseksi seuralle ja kuvaukseen osallistujalle, eli niin kauan kuin voidaan olettaa osallistujan tilaavan kuvia valokuvauksesta. Express-Kuva voi olla velvoitettu säilyttämään joitain henkilötietoja pidempään kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen. 
 
9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi konsernin tuotanton työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 
10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 
11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme Luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. 
 
Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 
12. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
 
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
 
13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
 
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla asiakaspalveluun. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.
Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa verkkopalvelustamme.  
 
Oikeus kieltää sähköinen viestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen viestintä  ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalveluun info(at)expresskuva.fi.
 
Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 
Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 
Oikeus poistaa tiedot 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Rekisteröity voi myös itse poistaa rekisteröidyn tilin tiedot verkkopalvelustamme.
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa sähköpostilla asiakaspalveluun.
 
14. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot, kuvauslomakkeet, hävitetään asianmukaisella tavalla, kun tiedot lomakkeista on syötetty järjestelmään ja tietojen oikeellisuus tarkistettu. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.
 
15. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.